Het Complete Koningspythonboek

Vooraanzicht van het boek

Het Complete Koningspythonboek is een uitgebreid naslagwerk over het houden, verzorgen en kweken van koningspythons. Ongeacht de ervaring van de gebruiker met het houden van koningspythons, vindt deze snel de benodigde informatie over elk denkbaar onderwerp in dit boek. Grafieken, tabellen, Punnett-vierkanten en honderden foto’s bieden extra duidelijkheid. Een uitgebreid register leidt de gebruiker snel naar het gezochte onderwerp.

Chris van Kalken heeft al een groot aantal publicaties op zijn naam staan over het houden en kweken van diverse reptielen. Naast zijn ruim vijftig jaar praktijkervaring heeft hij enkele jaren diergeneeskunde gestudeerd en gewerkt als biotechnicus aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, met als specialisatie het houden en verzorgen van reptielen.

Afmetingen: 175 mm x 245 mm x 29 mm (breedte x hoogte x dikte). Gewicht: 1375 gram. Aantal bladzijden: 452. Aantal afbeeldingen: 350.


Klik op een van de voorbeeldpagina's om deze in een nieuw venster te vergroten.
Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit boek behandelt de koningspython (Python regius). Er zijn al veel boeken geschreven over de koningspython, waarin over het algemeen globale beschrijvingen te vinden zijn over hun oorsprong, huisvesting en het kweken er mee. Wat dit boek onderscheidt van andere publicaties is zijn volledigheid en toegankelijkheid. ‘Het Complete Koningspythonboek’ biedt een uitgebreid overzicht van alle bekende aspecten, zowel wat betreft hun natuurlijke habitat als hun leven als huisdier. Dit boek richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in koningspythons, deze als huisdier heeft of overweegt ze als huisdier te nemen. De informatie in dit boek dient zowel als een leidraad voor beginners als ervaren verzorgers om dit populaire huisdier optimaal te verzorgen.

1. Inleiding

1.1 Wijze waarop de inhoud tot stand is gekomen

1.2 Naamgeving van mutanten

1.3 Opbouw van het boek

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 1


Hoofdstuk 2. Evolutie, taxonomie en nomenclatuur

Deze sectie behandelt de evolutie, taxonomie, en de geschiedenis van de nomenclatuur van de koningspython. Op dit moment is de officiële naam van de koningspython Python regius. Naast deze Latijnse benaming wordt de koningspython in verschillende talen anders genoemd.2. Evolutie, taxonomie en nomenclatuur

2.1 Evolutie

2.2 Taxonomie

2.3 Nomenclatuur

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 2


Hoofdstuk 3. Biologie

Dit hoofdstuk behandelt diverse aspecten van de biologie en anatomie van de koningspython die doorgaans niet te vinden zijn in andere boeken. Niet alleen wordt de algemene anatomie beschreven, maar er wordt ook dieper ingegaan op verschillende belangrijke biologische systemen. Aangezien veel verzorgers van koningspythons graag met hun dieren willen fokken, wordt de voortplanting in de natuur in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld.3. Biologie

3.1 Algemene anatomie

3.2 Skelet, spieren en voortbeweging

3.3 Zenuwstelsel

3.4 Hart en vaatstelsel

3.5 Ademhalingsstelsel

3.6 Spijsverteringsstelsel

3.7 Huid

3.8 Gezichtsvermogen

3.9 Infraroodwaarneming

3.10 Reukvermogen

3.11 Geluidswaarneming

3.12 Immuun- en endocriene systeem

3.13 Voortplanting

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 3


Hoofdstuk 4. Koningspythons in de natuur

Ondanks het feit dat er veel koningspythons worden gehouden, is weinig onderzoek gedaan naar hoe dit dier in zijn natuurlijke habitat leeft. Deze informatie is echter van groot belang om deze dieren op de juiste manier te kunnen houden. Door het gebrek hieraan worden er helaas nog veel fouten gemaakt, met name op het gebied van huisvesting en voeding. In dit hoofdstuk wordt daarom uitgebreid ingegaan op de leefomstandigheden en het gedrag van de dieren in hun natuurlijke omgeving.4. Koningspythons in de natuur

4.1 Verspreidingsgebied

4.2 Klimaat en ecologie

4.3 Gedrag in de natuur

4.4 Voedsel in de natuur

4.5 Bedreiging, handel en bescherming

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 4


Hoofdstuk 5. Huisvesting en verzorging

Aan de hand van gegevens verkregen uit onderzoeken naar het gedrag en de leefomstandigheden in de natuur, is het mogelijk de ideale manier van huisvesting voor koningspythons te achterhalen. Hieruit blijkt dat zowel het huisvesten in rack-systemen als in een standaard ingericht groter verblijf in bijna alle gevallen niet optimaal is. In dit hoofdstuk wordt daarom uitgebreid beschreven aan welke eisen een verblijf moet voldoen om een dier op de perfecte manier te huisvesten.

5. Huisvesting en verzorging

5.1 Welzijn

5.2 Verblijf en inrichting

5.3 Meten en gegevens bijhouden

5.4 Hanteren

5.5 Gedrag

5.6 Hygiëne

5.7 Verwarming

5.8 Verlichting

5.9 Luchtvochtigheid en ventilatie

5.10 Drinkwatervoorziening

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 5


Hoofdstuk 6. Voeding

De reden voor het schrijven van dit hoofdstuk was het feit dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om koningspythons op de juiste manier te voeden. De hoeveelheid aangeboden voedsel en de frequentie waarop dit wordt gegeven, zijn niet gebaseerd op grondig onderzoek. Als gevolg hiervan worden in de praktijk veel dieren ondervoed of overvoerd, wat leidt tot aanzienlijke verschillen in afmetingen van dieren van dezelfde leeftijd. Dit fenomeen heeft geleid tot een van de meest hardnekkige misvattingen met betrekking tot de groei van dieren: “alle dieren groeien op hun eigen manier, of in hun eigen tempo”. De groeisnelheid van dieren is echter niet genetisch bepaald, maar wordt beïnvloed door de hoeveelheid voedsel dat het dier krijgt in combinatie met de mate van stress dat het ervaart vanuit zijn omgeving. Dit hoofdstuk biedt alle informatie die nodig is om de voeding van een dier te optimaliseren.6. Voeding

6.1 De relatie tussen voeding en groei van het dier

6.2 Maat van het voedseldier en de frequentie van voeren
6.3 Techniek van het voeren
6.4 Voedselweigering

6.5 Voedseldieren
 
6.5.1 Muizen
 
6.5.2 Ratten
 
6.5.3 Veeltepelmuizen
 
6.5.4 Overige voedseldieren

6.6 Voedingswaarde van voedseldieren

Voorbeeld van een pagina van hoofdstuk 6


Hoofdstuk 7. Aanschaf en quarantaine

Met name aspirant koningspythonverzorgers worden geconfronteerd met tal van vragen voordat ze overgaan tot de aanschaf van een dier. In dit hoofdstuk vind je een uitgebreide handleiding met waarop je moet letten, zowel voor als tijdens het verkrijgen van het dier. Het belang van het in acht nemen van een voldoende lange quarantaineperiode kan niet worden onderschat en zal daarom ook worden besproken.7. Aanschaf en quarantaine

7.1 Aanschaf van een koningspython 

7.2 Quarantaine

Voorbeeld van de eerste pagina van hoofdstuk 7


Hoofdstuk 8. Genetica

Voor wie met mutaties van koningspythons wil kweken, biedt dit hoofdstuk uitgebreide informatie over de genetische achtergrond. Het theoretische gedeelte van dit hoofdstuk is zonder twijfel het meest uitdagende deel om te begrijpen. De meeste lezers zullen waarschijnlijk de inhoud zorgvuldig moeten lezen, mogelijk zelfs meerdere keren, om ermee in de praktijk aan de slag te kunnen. Daarnaast wordt uitgebreid beschreven welke genetische defecten te verwachten zijn bij bepaalde combinaties van mutaties. De laatste paragrafen behandelen de genetische uitkomsten van verschillende ‘basis’ combinaties van mutaties.

8. Genetica


8.1 Theorie 
8.1.1 Vorming van lichaamscellen
 
8.1.2 Vorming van geslachtscellen
 
8.1.3 Parthenogenese
 
8.1.4 Mozaïek (paradox) en chimaera
 
8.1.5 Genotype en fenotype
 
8.1.6 Genen en locus
 
8.1.7 Mutaties
 
8.1.8 Allelen
 
8.1.9 Geslachtsgebonden eigenschappen
 
8.1.10 Heterozygotie
 
8.1.11 Homozygotie
 
8.1.12 Dominantie en recessiviteit
 
8.1.13 Incomplete dominantie en codominantie
 
8.1.14 Gekoppelde genen
 
8.1.15 Polygenie 

8.2 Genetische mutaties
 
8.2.1 Genetische gewenste mutaties
 
8.2.2 Genetische ongewenste mutaties

8.3 Toepassing in de praktijk
 
8.3.1 Wildtype x heterozygoot incompleet dominant en wildtype x heterozygoot dominant
 
8.3.2 Wildtype x heterozygoot recessief
 
8.3.3 Wildtype x homozygoot incompleet dominant en wildtype x homozygoot dominant
 
8.3.4 Wildtype x homozygoot recessief
 
8.3.5 Heterozygoot incompleet dominant x heterozygoot incompleet dominant en heterozygoot dominant x heterozygoot dominant
 
8.3.6 Heterozygoot incompleet dominant x heterozygoot incompleet dominant met verschillende allelen en heterozygoot dominant x heterozygoot dominant met verschillende allelen
 
8.3.7 Heterozygoot recessief x heterozygoot recessief
 
8.3.8 Homozygoot recessief x homozygoot recessief
 
8.3.9 Dubbel heterozygoot recessief x dubbel heterozygoot recessief
 
8.3.10 Banana, Coral glow
8.4 Hybriden

Voorbeeld van een pagina van hoofdstuk 8


Hoofdstuk 9. Voortplanting

Hier vind je een stapsgewijze uitleg over hoe je succesvol koningspythons kunt kweken. Alles, van geslachtsbepaling tot de verzorging van de jongen, wordt behandeld. Je zult hier veel nieuwe en minder bekende informatie vinden, met name over het gedeelte van de voortplantingscyclus, die begint bij de ontwikkeling van de follikels en eindigt bij het uitkomen van de jongen. Zowel het uitbroeden van eieren in een broedstoof als het laten uitbroeden van de eieren door de moeder komen aan bod.9. Voortplanting

9.1 Voortplantingscyclus

9.2 Geslachtsbepaling

9.3 Paring

9.4 Follikelontwikkeling

9.5 Ovulatie

9.6 Ontwikkeling en leggen van eieren

9.7 Incubatie van eieren in een broedstoof

9.8 Maternale incubatie van eieren

9.9 Verzorging van de jongen

Voorbeeld van een pagina van hoofdstuk 9


Hoofdstuk 10. Ziekten

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen en ziekten besproken die je zou kunnen tegenkomen, en wordt beschreven wat je kunt doen om ze te voorkomen of in sommige gevallen te verhelpen. Er is extra aandacht besteed aan enkele gevaarlijke virusinfecties, omdat ze over het algemeen onderschat worden. De laatste paragraaf behandelt ziekten die van koningspythons op mensen overgedragen kunnen worden.10. Ziekten
 


10.1 Stress
 


10.2 Parasieten
 
10.2.1 Inwendige parasieten
 
10.2.2 Uitwendige parasieten
 


10.3 Uitdroging
 


10.4 Vervellingsproblemen
 


10.5 Luchtwegproblemen
 


10.6 Ontstekingen van de huid
 


10.7 Mondrot
 


10.8 Wonden
 


10.9 Virusziekten
 
10.9.1 Snake atadenovirus A
 
10.9.2 Reptarenavirus
 
10.9.3 Reptilian ferlavirus
 
10.9.4 Ball python nidovirus 1
 


10.10 Legnood
 


10.11 Prolaps van cloaca-, eileider-, colon- of hemipenis
 


10.12 Hyper- en hypovitaminose
 


10.13 Overige ziekten

10.13.1 Obesitas
 
10.13.2 Diarree
 
10.13.3 Regurgiteren of braken
 
10.13.4 Obstipatie
 
10.13.5 Ernstige ondervoeding
 
10.13.6 Te sterk afgekoeld dier
 
10.13.7 Oververhitting
 
10.13.8 Oog- of huidontstekingen als gevolg van teveel UV licht
 
10.13.9 Troebel oog
 
10.13.10 Uitpuiling van een of beide ogen
 
10.13.11 Opgezwollen kop
 
10.13.12 Stargazing of sterrenkijken
 
10.13.13 Breuken
 
10.13.14 Blaren bij pasgeboren dieren 


10.14 Zoönosen

Voorbeeld van een pagina van hoofdstuk 10


Aanvullingen

Naast de onderwerpen in de hoofdstukken zijn er nog een aantal aanvullingen te vinden:Bibliografie:
 Hierin zijn alle voor de totstandkoming van dit boek geraadpleegde bronnen op alfabetische volgorde te vinden.

Register:
 Een op alfabet geordende lijst van trefwoorden en de bijhorende paginanummers.

Mutantenlijst:
 Dit is een lijst van de op het moment van schrijven bekende enkelvoudige genetische mutanten, of ‘morphs’ zoals ze over het algemeen genoemd worden.

Care sheet:
 In de care sheet zijn de belangrijkste punten overzichtelijk opgenomen om koningspythons zo optimaal mogelijk te kunnen huisvesten en verzorgen.

Omrekentabellen:
 Omdat veel maten en eenheden in de literatuur over koningspythons in de engelse taal zijn, zijn er als laatste enkele handige omrekentabellen te vinden.

Voorbeeld van de eerste pagina uit het gedeelte Bibliografie